A Genetic Diversity Analysis of Mitochondrial DNA D-loop Region in Four High Quality Chicken Breeds
LI Ying, HE Guoge, WANG Yan, HE Jingyi, HUANG Aizhen, ZHENG Jingcheng, GE Yingying, LUO Chenglong
China Animal Husbandry and Veterinary Medicine . 2020, (2): 469 -478 .  DOI: 10.16431/j.cnki.1671-7236.2020.02.018